۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • سردر دانشگاه
 • محوطه دانشگاه
 • سردر دانشگاه
  سردر دانشگاه
 • ساختمان شهید احمدی روشن
  ساختمان کلاس ها
 • ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
  ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

لطفا صبر کنید

 • دهه کرامت
 • رویدادها
 • حدیثی گهربار درباره علم و دانش

لطفا صبر کنید

 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14