۲۹ اسفند ۱۳۹۷
 • میلاد امیرالمومنین
  میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک
 • عید نوروز مبارک
  سال نو مبارک
 • دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
  دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
 • محوطه دانشگاه
  محوطه دانشگاه
 • سردر دانشگاه
  سردر دانشگاه
 • غروب دانشگاه
  غروب دانشگاه

لطفا صبر کنید

 • حدیثی گهربار درباره علم و دانش

لطفا صبر کنید

 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14