۰۳ خرداد ۱۳۹۷
ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم دورنگار پست الکترونیک
1 جناب آقای دکتر مجتبی ولی بیگی هیأت علمی 621 --- --- valibeygi@bzte.ac.ir
2 سرکار خانم دکتر زهرا میری هیأت علمی --- --- --- zahramiry@bzte.ac.ir
3 جناب آقای دکتر احمد محمدی هیأت علمی 621 --- --- mohamadi@bzte.ac.ir
4 جناب آقای دکتر حامد آبده کیخا هیأت علمی --- --- --- keykha@bzte.ac.ir
5 جناب آقای دکتر حامد نیرومند معاون دانشجویی،پژوهشی وآموزشی 401 02833894401 --- niromand@bzte.ac.ir
6 جناب آقای دکتر حسن بارجینی مشاور عالی ریاست 130 02833894130 --- barjini@bzte.ac.ir
7 جناب آقای دکتر سعید انصاری هیأت علمی --- --- --- ansari@bzte.ac.ir
8 جناب آقای دکتر محمد عبداللهی گیلانی هیات علمی و مدیر گروه دروس عمومی --- --- --- abdollahi@bzte.ac.ir
9 جناب آقای دکتر مهدی دانش مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 612 02833894612 --- danesh@bzte.ac.ir
10 جناب آقای دکتر مهدی رضایی هیأت علمی --- --- --- m_rezaei@bzte.ac.ir
11 جناب آقای دکتر هادی محمدزاده رومیانی هیأت علمی --- --- --- roumiani@bzte.ac.ir
12 جناب آقای دکتر کیوان صادقی هیأت علمی --- --- --- keyvan.sadeghi@bzte.ac.ir
13 جناب آقای دکتر یاشار بنی هاشم مدیر گروه برق،کامپیوترو فناوری اطلاعات 422 02833894422 --- ---
14 سرکار خانم دکتر سارا حشمتیان هیأت علمی --- --- --- heshmatian@bzte.ac.ir
15 سرکار خانم دکتر سلمه صداقت مدیر آموزش 403 02833894403 --- ssedaghat@bzte.ac.ir
16 سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی هیأت علمی --- --- --- ---
17 سرکار خانم دکتر فاطمه زارع خوش چهره مدیریت انتشارات 615 02833894615 --- fzarehkh@bzte.ac.ir
18 سرکار خانم دکتر فاطمه لعل دولت آباد هیأت علمی --- --- --- f_lael@bzte.ac.ir
19 سرکار خانم دکتر مریم امیرحسینی هیأت علمی --- --- --- amirhoseiny_m@bzte.ac.ir
20 سرکار خانم دکترشیوا منصور زاده مدیر گروه صنایع ،مواد ،شیمی و مکانیک 426 02833894426 --- mansoorzade@bzte.ac.ir
21 سرکارخانم دکتر سمن شیشه چی مدیر آموزش های آزاد 431 --- --- shishechi@bzte.ac.ir
22 ***** کتابخانه 631 --- --- ---
23 Mr. Afshin Lashgari High-steemed leader's office expert 850 02833894105 --- ---
24 جناب آقای ابراهیم صمدی کارشناس مالی 310 02833894310 --- ---
25 جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مدیریت دفتر نهاد رهبری 850 02833894850 --- ---
26 جناب آقای دکتر حسین زینل مدیریت برنامه ریزی آموزشی 311 02833894311 --- hzeynal@bzte.ac.ir
27 جناب آقای دکتر رضا جعفری ها مديرگروه شهرسازي و معماري 420 02833894420 --- ---
28 جناب آقای دکتر سعید فراهانی مدیریت پژوهش و فناوری 610 02833894610 --- ---
29 جناب آقای سعید اعمی کارپردازی 214 02833894214 --- ---
30 جناب آقای سید مهدی فاطمی مدیر روابط عمومی 203 02833894115 --- fatemi@bzte.ac.ir
31 جناب آقای علی ابراهیم خانی سرپرست اداره حراست 321 02833894321 --- ---
32 جناب آقای غلامرضا امیرخانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی 201 02833894201 --- amir@bzte.ac.ir
33 جناب آقای محسن گنجی کارشناس ارتباط با صنعت 612 33894 --- ---
34 جناب آقای مهدی کرامتی مدیر امور مالی 310 02833894310 --- ---
35 جناب آقای مهندس رضا روشن مهر مدیریت امور دانشجویی 651 02833894651 --- r.roshanmehr@bzte.ac.ir
36 جناب آقای مهندس علی کریمی اداره امور کلاس ها 409 02833894405 --- ---
37 جناب آقای مهندس فضلوی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 351 02833894351 --- mfazlavi@bzte.ac.ir
38 سرکار خانم الهام عابدی کارشناس امور فارغ التحصیلان 406 02833894406 --- ---
39 سرکار خانم دکتر آرزو جهانشیر هیأت علمی --- --- --- jahanshir@bzte.ac.ir
40 سرکار خانم دکتر زینب فروزان فر مدیر گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 424 02833894424 --- Z_foruzanfar@bzte.ac.ir
41 سرکار خانم دکتر سکینه معروفی مدیریت امور فرهنگی اجتماعی 801 02833894801 --- ---
42 سرکار خانم زهرا اکبری مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه 101 02833894101 --- akbari@bzte.ac.ir
43 سرکار خانم زهرا تجدد کارشناس آموزش 316 02833894316 --- ---
44 سرکار خانم سمیه بوچالو فرد کارشناس آموزش 406 02833894605 --- ---
45 سرکار خانم فاطمه مصطفایی کارشناس آموزش 405 02833894405 --- ---
46 سرکار خانم فهیمه کاتوزی کارشناس آزمایشگاه 407 02833894407 --- ---
47 سرکار خانم مالکی انتظامات دانشکده شهید شهریاری 280 02833894280 --- ---
48 سرکار خانم محدثه اینانلو کارشناس امور اداری 101 028 --- ---
49 سرکار خانم محمدی انتظامات دانشکده شهید احمدی روشن 282 02833894282 --- ---
50 سرکار خانم معصومه قوامی و اعظم مولایاری کارشناس حسابداری 335 02833894335 --- ---
51 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا اپراتور --- 33894 33894121 info@bzte.ac.ir