۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم دورنگار پست الکترونیک
1 جناب آقای دکتر مجتبی ولی بیگی هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی 472 02833894472 --- valibeygi@bzte.ac.ir
2 سرکار خانم دکتر ربابه میری هیأت علمی گروه ریاضی 492 02833894492 --- zahramiry@bzte.ac.ir
3 جناب آقای دکتر حامد آبده کیخا هیأت علمی گروه عمران 453 02833894453 --- keykha@bzte.ac.ir
4 جناب آقای دکتر حامد نیرومند هیات علمی گروه عمران 454 02833894454 --- niromand@bzte.ac.ir
5 جناب آقای دکتر سعید انصاری هیأت علمی گروه ریاضی 496 02833894496 --- ansari@bzte.ac.ir
6 جناب آقای دکتر محمد عبداللهی گیلانی هیات علمی و مدیر گروه دروس عمومی --- 02833894 --- abdollahi@bzte.ac.ir
7 جناب آقای دکتر مهدی دانش مدیریت آزمایشگاه 372 02833894 --- danesh@bzte.ac.ir
8 جناب آقای دکتر مهدی رضایی هیأت علمی گروه ریاضی 483 02833894483 --- m_rezaei@bzte.ac.ir
9 جناب آقای دکتر هادی محمدزاده رومیانی مدیر گروه عمران 450 02833894450 --- roumiani@bzte.ac.ir
10 جناب آقای دکتر کیوان صادقی هیأت علمی گروه صنایع، مکانیک و هوافضا 435 02833894435 --- keyvan.sadeghi@bzte.ac.ir
11 جناب آقای دکتر یاشار بنی هاشم مدیر گروه برق،کامپیوترو فناوری اطلاعات 460 02833894460 --- ---
12 سرکار خانم دکتر سارا حشمتیان مدیریت پژوهش و فناوری 320 02833894 --- heshmatian@bzte.ac.ir
13 سرکار خانم دکتر سلمه صداقت معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی 300 02833894 --- ssedaghat@bzte.ac.ir
14 سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی سرپرست اداره فارغ التحصیلان، مشمولین و تحصیلات تکمیلی 315 02833894 --- ---
15 سرکار خانم دکتر فاطمه زارع خوش چهره هیأت علمی گروه ریاضی 482 02833894482 --- fzarehkh@bzte.ac.ir
16 سرکار خانم دکتر فاطمه لعل دولت آباد هیأت علمی گروه ریاضی 484 02833894484 --- f_lael@bzte.ac.ir
17 سرکار خانم دکتر مریم امیرحسینی مدیریت گروه نظارت و ارزیابی 130 02833894 --- amirhoseiny_m@bzte.ac.ir
18 سرکارخانم دکتر سمن شیشه چی هیات علمی گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 494 02833894494 --- shishechi@bzte.ac.ir
19 اپراتور اپراتور --- 02833894 33894121 ---
20 جناب آقای دکتر حسین زارع ولوکلائی سرپرست گروه استعدادهای درخشان و نخبگان 483 02833894 --- hv.zare@bzte.ac.ir
21 جناب آقای دکتر مجید گلوئی هیات علمی گروه عمران 455 02833894455 --- majid.galavi@bzte.ac.ir
22 جناب آقای دکتر مهدی داودی هیات علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر --- 02833894 --- mehdi.davoudi@gmail.com
23 جناب آقای دکتر مهدی منتطری پور هیات علمی گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر 445 02833894445 --- montazerypor@ut.ac.ir
24 جناب آقای دکتر هادی قشوچی برق هیات علمی گروه صنایع، مکانیک و هوافضا 437 02833894437 --- Ghashochi.b@bzte.ac.ir
25 جناب آقای ابراهیم صمدی معاون مدیریت امور مالی 231 02833894231 --- ---
26 جناب آقای افشین لشگری مدیر امور دانشجویان شاهد وایثارگر _ سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی 210 02833894210 --- ---
27 جناب آقای دکتر احمد محمدی مدیریت امور مالی 230 02833894 --- mohamadi@bzte.ac.ir
28 جناب آقای دکتر اکبر محمدی هیات علمی گروه معماری و شهرسازی 373 02833894373 --- a.mohammadi.1981@gmail.com
29 جناب آقای دکتر حسین زینل مدیریت برنامه ریزی آموزشی 463 02833894 --- hzeynal@bzte.ac.ir
30 جناب آقای دکتر سعید فراهانی هیات علمی گروه مهندسی مواد و شیمی 442 02833894 --- ---
31 جناب آقای دکتر کشتکار سرپرست حراست 160 02833894 --- ---
32 جناب آقای سعید اعمی کارشناس گروه شاهد و ایثارگران 124 02833894124 --- shahed@bzte.ac.ir
33 جناب آقای سید مهدی فاطمی سرپرست اداره امور رفاهی و خدمات عمومی 225 02833894225 --- ---
34 جناب آقای سیروس مهرعلیان کارشناس امور کلاسها 312 02833894312 --- ---
35 جناب آقای علی ابراهیم خانی کارشناس امین اموال و انباردار 237 02833894237 --- ---
36 جناب آقای علی احمدی کارشناس آموزش 319 02833894319 --- ---
37 جناب آقای غلامرضا امیرخانی سرپرست اداره کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی 220 02833894220 --- ---
38 جناب آقای محسن صادقی کتابخانه 343 02833894343 --- ---
39 جناب آقای محمد نصراللهی کارپردازی 214 02833894214 --- ---
40 جناب آقای محمدرضا یوسفی کارشناس روابط عمومی 124 02833894124 --- ---
41 جناب آقای مرتضی هادی زاده کارشناس امور فرهنگی 383 02833894383 --- ---
42 جناب آقای مرتضی هادیزاده مدیریت امور فرهنگی اجتماعی 380 02833894 --- ---
43 جناب آقای مهندس داود قربانی کارشناس IT 332 02833894332 --- ---
44 جناب آقای مهندس رضا روشن مهر کارشناس دانشجویی 351 02833894351 --- ---
45 جناب آقای مهندس علی کریمی مدیریت امور دانشجویی 350 02833894 --- ---
46 جناب آقای مهندس فضلوی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 250 02833894 --- mfazlavi@bzte.ac.ir
47 جناب آقای مهندس محسن گنجی کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها 371 02833894371 --- ---
48 جناب آقای مهندس محمد منتظری مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 120 02833894 --- office@bzte.ac.ir
49 جناب آقای مهندس محمد منتظری سرپرست گروه فناوری، اطلاعات و خدمات رایانه ای 330 02833894 --- ---
50 جناب آقای مهندس ناصر نظری کارشناس ارتباط با صنعت و کارآفرینی 391 02833894391 --- ---
51 جناب آقای هادی نصرالهی کارشناس ارتباط با صنعت و کارآفرینی 392 02833894392 --- ---
52 خانم دکتر سکینه معروفی مديرگروه شهرسازي و معماري 480 02833894480 --- ---
53 دکتر حمیدرضا عاشوری نژاد مدیر گروه صنایع ، مکانیک و هوافضا 430 02833894430 --- mansoorzade@bzte.ac.ir
54 سرپرست انتشارات سرپرست انتشارات 305 02833894 --- ---
55 سرکار خانم اعظم مولایاری کارشناس حسابداری 235 02833894235 --- ---
56 سرکار خانم دکتر آرتمیس معتمدی هیات علمی گروه عمران 452 02833894452 --- artemis.mot@bzte.ac.ir
57 سرکار خانم دکتر آرزو جهانشیر هیأت علمی گروه ریاضی 493 02833894493 --- jahanshir@bzte.ac.ir
58 سرکار خانم دکتر الهام سادات موسوی مدیر گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر 440 02833894440 --- ---
59 سرکار خانم دکتر زینب فروزانفر هیات علمی گروه ریاضی 489 02833894489 --- Z_foruzanfar@bzte.ac.ir
60 سرکار خانم دکتر سمیرا سادات مرتضوی مدیر آموزشهای آزاد و مجازی --- 02833894 --- ---
61 سرکار خانم دکتر سمیرا سادات مرتضوی مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 390 02833894 --- ---
62 سرکار خانم دکتر سمیه بندری هیات علمی گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 486 02833894486 --- somayeh.bandari@yahoo.com
63 سرکار خانم دکتر شیوا منصورزاده مدیریت امور آموزشی 310 02833894 --- ---
64 سرکار خانم دکتر فاطمه عربگل هیات علمی گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر 443 02833894443 --- ---
65 سرکار خانم دکتر مریم شکروی هیات علمی گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا --- 02833894 --- maryamshokravi10@gmail.com
66 سرکار خانم دکتر نوشین حکمی پور هیات علمی گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 485 02833894485 --- nooshin.hakami@aut.ac.ir
67 سرکار خانم سحر خلج متصدی امور دفتری و بایگانی و دبیرخانه 224 02833894224 --- ---
68 سرکار خانم سمیه بوچالوفرد کارشناس امور فارغ التحصیلان 316 02833894316 --- ---
69 سرکار خانم فاطمه خمسه کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی 355 02833894355 --- ---
70 سرکار خانم مالکی کارشناس آموزش 314 02833894314 --- ---
71 سرکار خانم معصومه قوامی کارشناس حسابداری 236 02833894236 --- ---
72 سرکار خانم مهندس سهیلا صداقتی کارشناس آزمایشگاه 373 02833894373 --- ---
73 سرکار خانم مهندس سودابه نصرتی کارشناس آموزش 317 02833894317 --- ---
74 سرکار خانم مهندس شیدا محمدزاده کارشناس پژوهش 325 02833894 --- ---
75 سرکار خانم مهندس شیدا محمدزاده کارشناس پژوهش 325 02833894 --- ---
76 سرکار خانم مهندس محدثه اینانلو مسئول دفتر ریاست - کارشناس جذب 101 02833894101 --- ---
77 سرکارخانم سهیلا احمدی (IT) کارشناس فناوری اطلاعات 335 02833894335 --- ---
78 واحد انتظامات واحد انتظامات 164 02833894164 --- ---
79 کارشناس آموزش کارشناس آموزش 313 02833894313 --- ---
80 کارشناس امور مذهبی کارشناس امور مذهبی 150 02833894150 --- ---