۳۱ شهریور ۱۳۹۹
ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم دورنگار پست الکترونیک
1 جناب آقای دکتر مجتبی ولی بیگی هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی 472 02833894472 --- valibeygi@bzte.ac.ir
2 سرکار خانم دکتر ربابه میری سرپرست گروه آموزشي رياضي، فيزيک و علوم مهندسي 492 02833894492 --- zahramiry@bzte.ac.ir
3 آقای دکتر اکبر محمدی معاونت اداری مالی - هیات علمی گروه معماری و شهرسازی 200 02833894373 --- a.mohammadi.1981@gmail.com
4 آقای سعید اعمی متصدی امور دفتری 214 02833894214 --- shahed@bzte.ac.ir
5 آقای سید مهدی فاطمی رئیس دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی 110 02833894 --- ---
6 آقای محمد نصراللهی کارپرداز 214 02833894214 --- ---
7 آقای مهندس رضا روشن مهر مدیریت امور دانشجویی 350 02833894350 --- ---
8 آقای مهندس علی کریمی رئیس اداره کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی 340 02833894340 --- ---
9 آقای مهندس مرتضی هادیزاده سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی 380 02833894380 --- ---
10 جناب آقای افشین لشگری کارشناس پژوهش 323 02833894 --- ---
11 جناب آقای دکتر حامد آبده کیخا هیأت علمی گروه عمران 453 02833894453 --- keykha@bzte.ac.ir
12 جناب آقای دکتر حامد نیرومند هیات علمی گروه عمران 454 02833894454 --- niromand@bzte.ac.ir
13 جناب آقای دکتر سعید انصاری سرپرست امور آزمایشگاه 372 02833894 --- ansari@bzte.ac.ir
14 جناب آقای دکتر محمد عبداللهی گیلانی هیات علمی و مدیر گروه دروس عمومی --- 02833894 --- abdollahi@bzte.ac.ir
15 جناب آقای دکتر مهدی دانش هیأت علمی گروه مکانیک --- 02833894 --- danesh@bzte.ac.ir
16 جناب آقای دکتر مهدی رضایی هیأت علمی گروه ریاضی 483 02833894483 --- m_rezaei@bzte.ac.ir
17 جناب آقای دکتر هادی محمدزاده رومیانی هیأت علمی گروه عمران 450 02833894450 --- roumiani@bzte.ac.ir
18 جناب آقای دکتر کیوان صادقی هیأت علمی گروه صنایع، مکانیک و هوافضا-سرپرست امور پژوهشی و فناوری اطلاعات 435 02833894 --- keyvan.sadeghi@bzte.ac.ir
19 جناب آقای دکتر یاشار بنی هاشم سرپرست گروه برق،کامپیوترو فناوری اطلاعات 460 02833894460 --- ---
20 سرکار خانم دکتر سلمه صداقت معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی 300 02833894 --- ssedaghat@bzte.ac.ir
21 سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی هیأت علمی گروه آموزشي فیزیک - علوم مهندسی - رياضيات و کاربردها 310 02833894 --- ---
22 سرکار خانم دکتر فاطمه زارع خوش چهره هیأت علمی گروه ریاضی 482 02833894482 --- fzarehkh@bzte.ac.ir
23 سرکار خانم دکتر فاطمه لعل دولت آباد هیأت علمی گروه ریاضی 484 02833894484 --- f_lael@bzte.ac.ir
24 سرکار خانم دکتر مریم امیرحسینی مدیریت گروه نظارت و ارزیابی 434 02833894 --- amirhoseiny_m@bzte.ac.ir
25 سرکارخانم دکتر سمن شیشه چی هیات علمی گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 494 02833894494 --- shishechi@bzte.ac.ir
26 سید محمد حسینی تبار کارشناس روابط عمومی 103 02833894 --- ---
27 مهندس محمد عباسپور رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 250 02833894251 --- ---
28 مهندس میثم فضلوی مدیریت اداری و پشتیبانی 210 02833894 --- ---
29 آقای ابراهیم صمدی سرپرست مدیریت امور مالی 231 02833894 --- ---
30 آقای اسماعیل کشاورز مسئول بسیج کارمندی 239 02833894239 --- ---
31 آقای حسین علی اکبری کارشناس حراست - کارشناس امور دانشجویان شاهد وایثارگر 120 02833894 --- ---
32 آقای دکترعلی اشرفی سرپرست حراست 160 02833894 --- ---
33 آقای علی ابراهیم خانی رئیس اداره خدمات امور عمومی و رفاهی 225 02833894225 --- ---
34 آقای مجتبی آقابابایی کارشناس امین اموال 237 02833894237 --- ---
35 آقای محمد غلامی ( کارشناس آموزش ( بایگانی 315 02833894 --- ---
36 آقای مهندس داود قربانی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 330 02833894330 --- ghorbani.davoud@bzte.ac.ir
37 آقای مهندس عباس افشار طوینانی کارشناس عمرانی 253 02833894253 --- ---
38 آقای مهندس علی رجبی کارشناس عمرانی 252 02833894252 --- ---
39 آقای هادی رئیسی انباردار 213 02833894213 --- ---
40 اپراتور اپراتور --- 02833894 33894121 ---
41 جناب آقای دکتر حسین زارع ولوکلائی سرپرست گروه استعدادهای درخشان و نخبگان 483 02833894 --- hv.zare@bzte.ac.ir
42 جناب آقای دکتر مهدی داودی هیات علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر --- 02833894 --- mehdi.davoudi@gmail.com
43 جناب آقای دکتر مهدی منتظری پور سرپرست گروه آموزشی شیمی، مواد و پلیمر 445 02833894445 --- montazerypor@ut.ac.ir
44 جناب آقای دکتر هادی قشوچی برق هیات علمی گروه صنایع، مکانیک و هوافضا 437 02833894437 --- Ghashochi.b@bzte.ac.ir
45 جناب آقای دکتر حسین زینل گروه آموزشي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات (IT) و مهندسي پزشکي --- 02833894 --- hzeynal@bzte.ac.ir
46 جناب آقای دکتر سعید فراهانی هیات علمی گروه مهندسی مواد و شیمی 442 02833894 --- ---
47 جناب آقای سیروس مهرعلیان کارشناس اداره امور کلاسها 312 02833894312 --- ---
48 جناب آقای علی احمدی کارشناس آموزش 319 02833894319 --- ---
49 جناب آقای غلامرضا امیرخانی رئیس اداره کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی 220 02833894220 --- ---
50 جناب آقای مهندس محسن گنجی کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها 371 02833894371 --- ---
51 جناب آقای مهندس ناصر نظری کارشناس ارتباط با صنعت و کارآفرینی 391 02833894391 --- ---
52 جناب آقای هادی نصرالهی عامل مالی 392 02833894392 --- ---
53 حسین یونسی کارشناس کتابخانه 343 02833894 --- ---
54 خانم خدیجه دودانگه کارشناس ارتباط با صنعت 391 02833894 --- ---
55 خانم دکتر سکینه معروفی سرپرست گروه شهرسازي و معماري 480 02833894480 --- ---
56 خانم دکتر شیوا منصور زاده مدیریت امور آموزش 310 02833894 --- ---
57 خانم سارا روحی ها کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 334 02833894 --- ---
58 خانم سهیلا اینانلو دبیرخانه 224 02833894 --- ---
59 خانم پریسا هاشمی کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی 481 02833894 --- ---
60 خدمات ساختمان 500 خدمات ساختمان 500 228 02833894 --- ---
61 دکتر حمیدرضا عاشوری نژاد سرپرست گروه صنایع ، مکانیک و هوافضا 430 02833894430 --- mansoorzade@bzte.ac.ir
62 سرپرست انتشارات سرپرست انتشارات 305 02833894 --- ---
63 سرکار خانم اعظم مولایاری کارشناس حسابداری 235 02833894235 --- ---
64 سرکار خانم دکتر آرتمیس معتمدی سرپرست گروه آموزشی عمران 452 02833894452 --- artemis.mot@bzte.ac.ir
65 سرکار خانم دکتر آرزو جهانشیر سرپرست گروه آموزشی فيزيک و علوم مهندسي --- 02833894 --- jahanshir@bzte.ac.ir
66 سرکار خانم دکتر الهام سادات موسوی هیأت علمی مهندسی مواد، شیمی و پلیمر 440 02833894440 --- ---
67 سرکار خانم دکتر زینب فروزانفر هیات علمی گروه ریاضی 489 02833894489 --- Z_foruzanfar@bzte.ac.ir
68 سرکار خانم دکتر سمیرا سادات مرتضوی سرپرست مدیریت آموزشهای آزاد و مجازی --- 02833894 --- ---
69 سرکار خانم دکتر سمیرا سادات مرتضوی سرپرست مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 390 02833894 --- ---
70 سرکار خانم دکتر سمیه بندری سرپرست گروه آموزشی ریاضی 486 02833894486 --- somayeh.bandari@yahoo.com
71 سرکار خانم دکتر فاطمه عربگل هیات علمی گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر 443 02833894443 --- ---
72 سرکار خانم دکتر مریم شکروی هیات علمی گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا --- 02833894 --- maryamshokravi10@gmail.com
73 سرکار خانم دکتر نوشین حکمی پور هیات علمی گروه ریاضیات و کاربردها،فیزیک وعلوم مهندسی 485 02833894485 --- nooshin.hakami@aut.ac.ir
74 سرکار خانم سحر خلج کارشناس حراست 166 02833894224 --- ---
75 سرکار خانم سمیه بوچالوفرد کارشناس امور فارغ التحصیلان 316 02833894316 --- ---
76 سرکار خانم غزاله حیدری کارشناس امور فرهنگی 383 02833894383 --- ---
77 سرکار خانم فاطمه خمسه کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی 355 02833894355 --- ---
78 سرکار خانم مالکی کارشناس آموزش 314 02833894314 --- ---
79 سرکار خانم معصومه قوامی کارشناس حسابداری 236 02833894236 --- ---
80 سرکار خانم مهندس سهیلا صداقتی کارشناس آزمایشگاه 373 02833894373 --- ---
81 سرکار خانم مهندس سودابه نصرتی کارشناس آموزش 317 02833894317 --- ---
82 سرکار خانم مهندس شیدا محمدزاده کارشناس پژوهش 323 02833894 --- ---
83 سرکار خانم مهندس محدثه اینانلو مسئول دفتر ریاست - کارشناس جذب 101 02833894101 --- ---
84 سرکارخانم مهندس سهیلا احمدی (IT) کارشناس فناوری اطلاعات 335 02833894335 --- ---
85 سید محسن موسوی کارشناس آموزش 313 02833894313 --- ---
86 سید مهدی فاطمی مدیریت اداره امور تربیت بدنی کارکنان و دانشجویان 110 02833894110 --- ---
87 فاطمه مرادی کارشناس امور دانشجویی 352 02833894 --- ---
88 محمد فخریان کارشناس روابط عمومی 103 02833894 --- ---
89 مهندس محمد منتظری مدیریت طرح و برنامه 240 02833894 --- ---
90 واحد انتظامات واحد انتظامات 164 02833894164 --- ---