۰۱ امرداد ۱۳۹۷

سمن شیشه چی

استادیار

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

  • سمن شیشه چی
  • saman.shishechi@gmail.com