۰۴ مهر ۱۳۹۷
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس
حضور ریاست دانشگاه در محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 98 - 97 (نوبت دوم
شروع کارآموزی نیمسال اول 98-97
جشن روز کارمند

۱۳، شهریور ۱۳۹۷

جشن روز کارمند

ثبت نام جشن دانش آموختگی
آگهی ثبت نام خوابگاه های دانشجویی