۲۹ شهریور ۱۳۹۶
دیدار خیرین منطقه با جنای آقای دکتر محمدحسینی
دیدار رئیس دانشگاه آزاد با جناب آقای دکتر محمدحسینی
روز خانواده و تکریم بازنشستگان مبارک باد
تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا
حکم ریاست دانشگاه

۲۱، شهریور ۱۳۹۶

حکم ریاست دانشگاه

افتتاح ساختمان شهید مسعود علیمحمدی
 برگزاری دوره های دانش افزایی اعضاء هیات علمی
*اطلاعیه جدید استخدامی*
استخدام نیروی انسانی

۰۹، امرداد ۱۳۹۶

استخدام نیروی انسانی