۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
انجام تست سریع تشخیص HIV در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
بارش برف در بهار طبیعت (فروردین 97)
دیدار نوروزی جامعه دانشگاهی فنی و مهندسی بوئین زهرا
جشن پایان سال

۲۶، اسفند ۱۳۹۶

جشن پایان سال

راهیان نور

۲۶، اسفند ۱۳۹۶

راهیان نور