۲۶ اسفند ۱۳۹۶
جشن پایان سال

۲۶، اسفند ۱۳۹۶

جشن پایان سال

راهیان نور

۲۶، اسفند ۱۳۹۶

راهیان نور

برگزاری مراسم روز درختکاری
برگزاری جلسه شورای مدیران
آیین معارفه سرپرست حراست دانشگاه فنی و مهندسی
مراسم بزرگداشت روز زن و تجلیل از ازدواج های دانشجویی
دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
مراسم روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی (روز مهندسی)