۲۹ امرداد ۱۳۹۷
برگزاری امتحانات ترم تابستان
امضاء قرارداد برگزاری دوره های آموزش مجازی
اتمام کارآموزی نیمسال تابستان 97
مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 98 - 97
اطلاعیه کاهش ایام کاری تابستان 97
دوره 2 روزه  "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت"