۰۱ بهمن ۱۳۹۶

درگذشت ناگهانی جناب آقاي حسين محمودي چالبطانی

 

بدینوسیله درگذشت ناگهانی جناب آقاي حسين محمودي چالبطانی دانشجوی رشته مهندسی صنايع ورودی ٩٠ (فارغ التحصيل) را به خانواده محترم واساتید ودانشجویان تسلیت عرض می نمایم  و از خداوند منان علو جایگاه و غفران الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر جزيل را برای خانواده محترمش خواهانم.

 

 محمد انيسه

رئيس مركز