۳۱ شهریور ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه

باسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه:
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1395-1396، به اطلاع می رساند این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و خوابگاههاي دانشجويي به صورت خودگردان و با ظرفيت محدود (فقط جهت متقاضیان شهرستانی) ارائه مي شود. جهت ثبت نام مطابق مراحل ذیل اقدام نمایید.

         -  جهت آگاهی از قوانین و مقررات استفاده از خوابگاه به لینک "قوانین و مقررات خوابگاه" مراجعه نمایید.

         -  جهت تکمیل فرمهای ثبت نام در خوابگاه دانشجویی به لینک "درخواست اقامت و تعهدنامه خوابگاه" مراجعه نمایید.

         -   پس از دریافت و تکمیل فرم ها به واحد امور دانشجویی در ساختمان شهید مجید شهریاری مراجعه نمایید.


جهت عضویت در کانال تلگرام دانشگاه کلیک نمائید