۰۱ بهمن ۱۳۹۶

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی مورخ 1395/07/13 با حضور  جناب آقای دکتر حامد نیرومند معاون دانشجویی و آموزشی جناب آقای مهندس روشن مهر مدیر امور دانشجویی و سرکار خانم دکتر صداقت مدیر آموزش برگزار شد محور اصلی تشکیل این جلسه بررسی مشکلات دانشجویان ورودی جدید و ورودی های سال های قبل بوده است