۰۱ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ

برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ

 

به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو مسابقه نجات تخم مرغ  با مشارکت انجمن علمی صنایع و دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی دوشنبه 22 آذرماه از ساعت ۱۱:۳۰ در محل ساختمان شهید احمدی روشن برگزار گردید.
 
در این مسابقه که با حضور دکتر انیسه ریاست محترم دانشگاه و مدیر گروه رشته صنایع دکتر منصور زاده  با شرکت ۱2 گروه دانشجویی برگزار گردید در پایان  تیم ساعی از رشته مهندسی صنایع به عنوان مقام اول، تیم herder از رشته هوا فضا به عنوان مقام دوم و تیم  هوا فضای نوین با مشارکت دانشجویان رشته هواوفضا نائل به کسب مقام  سوم گردیدند

 

(مدیریت فرهنگی و اجتماعی)