۰۱ بهمن ۱۳۹۶

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

در نشست ریاست و مسئولان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا با  دکتر خانپور، مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین که در روز سه شنبه مورخ 30/09/95 در محل دانشگاه انجام شد، تفاهم نامه مشترکی به امضاء طرفین رسید. در این نشست دکتر انیسه ریاست مرکز و دکتر نیرومند معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی به معرفی و تشریح جایگاه این مرکز در سطح کشور پرداختند  و به ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنایع تاکید کردند. همچنین دکتر خانپور اظهار داشت تربیت نیروی متخصص، ماهر و کارآمد باید در اولویت اهداف دانشگاه قرار گیرد. در ادامه آقای دکتر دانش، مدیر ارتباط با صنعت و آزمایشگاه ها گزارشی از اجرای کارآموزی و پروژه های دانشجویی  هدفمند، بازدید های صنعتی و همچنین خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی قابل ارائه به صنایع ارائه نمودند. تفاهم نامه همکاری بین دو طرف با موضوع همکاری های مشترک علمی و پژوهشی و فناوری با توجه به ظرفیت های دانشگاه و شرکت منعقد گردیدکه از جمله مهمترین اهداف آن می توان به ارائه خدمات به واحد های صنعتی ، بررسی  مشکلات واحد های صنعتی راکد و کمک  به راه اندازی مجدد آنها، ارائه مشاوره های صنعتی به صنایع، تعریف و انجام اولویت های پژوهشی مشترک، ایجاد زمینه های همکاری در خصوص طرح های پژوهشی، پروژه های دانشجویی و پایان نامه های مرتبط می باشد. در پایان بازدیدی از مجموعه آزمایشگاهی  وکارگاهی شهید محمد موافق انجام شد.