۲۶ امرداد ۱۳۹۶

مراسم زمین پاک

مراسم زمین پاک با حضور ریاست محترم دانشگاه و جمعی از اساتید ، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد.(گزارش روابط عمومی دانشگاه)