۲۶ امرداد ۱۳۹۶

راه اندازی انتشارات

تبریک راه اندازی انتشارات رسمی دانشگاه

بدینوسیله ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی فنی و مهندسی بوئین زهرا به اطلاع می رساند رسما انتشارات دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا به شماره پروانه 14328 از این تاریخ راه اندازی گردید و امید است با حمایت جامعه دانشگاهی شاهد چاپ کتب علمی معتبر و متعدد در آینده نزدیک در رشته های مختلف دانشگاه در این انتشارات باشیم . در پایان از زحمات سرکار خانم دکتر زارع خوش چهره مدیر مسئول محترم انتشارات دانشگاه تشکر و قدر دانی دارد و آرزوی توفیق ایشان را در مسیر انتشارات رسمی دانشگاه آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه