۲۶ امرداد ۱۳۹۶

تبریک ماه شعبان

حلول ماه شعبان 

ماه میلاد حضرت سیدالشهدا

ماه میلاد حضرت ابوالفضل

ماه میلاد امام سجاد

ماه میلاد حضرت علی اکبر

ماه میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری

بر تمام عاشقان اهل بیت و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم 

روابط عمومی دانشگاه