۱۹ آذر ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی در پنجاه پنجمین یادبود زلزله بوئین زهرا

نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی در پنجاه پنجمین یادبود زلزله بوئین زهرا که توسط مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با همکاری اسکان بشر ملل متحد، آزانس همکاری های بین المللی ژاپن، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی استان قزوین، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در مورخ سوم و چهارم خرداد ماه 1396 در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار گردید. سخنرانان این کنفرانس جناب آقای دکتر محمد انیسه، ریاست دانشگاه، پروفسور مهدی زارع از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هیروشی تاناکا از آژانس همکاری های بین المللی ژاپن، دکتر مهنت اردوگان از سازمان ملل متحد، سیامک مقدم، مسئول سازمان اسکان بشر ملل متحد در ایران، دکتر علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری، دکتر اسماعیل فرزانگان، رئیس شبکه شتابنگاری ایران، دکتر محمود جوان از دانشگاه شیراز، دکتر حسن احمدی از دانشگاه گیلان و ... آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی را در خصوص زلزله و مدیریت بحران با شرکت کنندگان در کنفرانس با شرکت کنندگان در میان گذاشتند.