۲۶ امرداد ۱۳۹۶

نخستین رشته تحصیلات تکمیلی درمقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران در گرایش ژئوتكنيك راه اندازی شد

نخستین رشته تحصیلات تکمیلی درمقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران در گرایش ژئوتكنيك راه اندازی شد

و دانشگاه در سال جاری در دو بخش روزانه و شبانه دانشجو جذب می نماید. بدینوسیله ضمن تبریک مجدد ورود تحصیلات تکمیلی در دانشگاه در ماه مبارک رمضان، روزهای سرشار از افتخار بیش از پیش را در کلیه عرصه های دانشگاهی آرزومندیم.

روابط عمومي دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا