۳۰ تیر ۱۳۹۷

پنجاهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

پنجاهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در تاریخ 18 و 19 مرداد ماه برگزار شد. این نشست با شعار آموزش عالی , کیفیت و تحول آغاز شد و در ادامه ضمن پرداختن به برنامه های عمومی به بررسی موضوعات کلیدی حوزه آموزش عالی, از جمله جایگاه علوم انسانی در متحول سازی جامعه، مطالعه تطبیقی نقش دولت درتوسعه آموزش عالی نظام سنجش و پذیرش در زیرنظام‌های آموزش عالی، راهکارهای ارتقای مراکز آموزش عالی در سطح ملی و بین‌المللی و ارتقای کیفی؛ چالش‌ها، راهبردها و راهکارها و مدیریت منطقه‌ای گامی به سوی اقتدار و هماهنگی مراکز آموزش عالی در قالب کمیسیون های جداگانه پرداختند. 
در این نشست جانب اقای دکتر نیرومند معاون آموزشی ,پژوهشی و دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا نیز حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات زیر در کمیسیون بین المللی شدن دانشگاه ها پرداختند:

1- بررسی دلایل پیشرفت 50 دانشگاه برتر دنیا در سال 2017 در رتبه بندی QS که دارای سن زیر 50 سال می باشند و نشان می دهد بیشتر دانشگاه ها در حوزه جنوب شرق آسیا بوده اند.
2-  پیشنهاد راه اندازی دوره های مشترک مقاطع تحصیلی 2+2 و یا 3+1 بین دانشگاه های ایران و خارج از کشور
3- پیشنهاد اعزام اساتید با عنوان استاد مدعو و یا محقق مدعو در قالب تفاهم نامه های بین المللی
4-  پیشنهاد اخذ گرنت های بین المللی توسط بکارگیری فارغ التحصیلان خارج از کشور ممتاز در کشورهای مختلف
5- پیشنهاد تشکیل ستاد مرکزی اعضاء هیات علمی فارغ التحصیل خارج از کشور برای بکارگیری در سطح توسعه بیش از پیش بین المللی
6- . پیشنهاد همکاری اعضا هیات علمی فارغ التحصیل خارج از کشور دارای سوابق و جوایز مطرح ملی و بین المللی برای افزایش تفاهم نامه های بین المللی و پژوهش های مشترک و در نهایت توسعه عملی ارتباطات
7- پیشنهاد بکارگیری صنایع مطرح دنیا و شرکت های مطرح در قالب تفاهم نامه های بین المللی توسط اعضا هیات علمی فارغ التحصیل خارج از کشور بمنظور تسهیل امور
8-  پیشنهاد بکارگیری و در نظر گرفتن بیشتر دانشگاه های جوان تر برای افزایش ارتباطات بین المللی با فرمت های مشخص و استاندارد

    

  

روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا