۳۰ تیر ۱۳۹۷

مذاکره با شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در خصوص همکاری دانشگاه در فن بازار و انتقال تکنولوژی

در جلسه ای که در روز یکشنبه 22 مرداد 1396 با حضور معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، مدیر پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه با کارشناسان و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در اتاق معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد مذاکراتی در خصوص مشارکت دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در فن بازار و انتقال تکنولوژی در شرکتهای شهرکهای صنعتی استان صورت گرفت. همکاری در شناسایی واحدهای دانش بنیان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این مقرر گردید لیست نیازهای فن آورانه شهرکهای صنعتی استان به دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا اعلام گردد.