۳۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری دوره های دانش افزایی اعضاء هیات علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا, 2 دوره دانش افزایی اعضاء هیات علمی در بازه 4 الی 7 شهریور در حال برگزاری می باشد. 
این دوره های آموزشی در راستای آیین نامه دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها برگزاری می شود که شامل دوره های مدیریت اطلاعات علمی , منابع الکترونیکی و همچنین مقررات و ضوابط دانشگاهی می باشد.