۳۰ تیر ۱۳۹۷

افتتاح ساختمان شهید مسعود علیمحمدی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا, امروز مورخ 96/06/07 ساختمان شهید مسعود علیمحمدی به مساحت 1100 مترمربع با برآورد هزینه 1,200,000,000 تومان با حضور آقایان مهندس حبیبی معاونت اقتصادی استاندار, دکتر نائینی ریاست محترم دانشگاه بین الملل قزوین,  دکتر محمدحسینی سرپرست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا و مسئولین شهرستان بویین زهرا و هیئت همراه افتتاح گردید.