۳۰ تیر ۱۳۹۷

حکم ریاست دانشگاه

 

                                                                                          

نظر به مراتب تدیّن، تعهد، کاردانی و تجارب اجرایی ارزنده­ ی جناب­عالی و به استناد نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 112965/ و مورخه 96/05/28 در خصوص نحوه­ ی اداره مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا» برگزیده و منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، اهتمام و ابتکار کافی و مؤثر و  بهره­مندی از همفکری و معاضدت همکاران و صاحب نظران، در جهت پیشبرد سیاست­ های راهبردی دولت تدبیر و امید به ویژه توسعه و ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و فرهنگی آن مرکز و در نتیجه دستیابی به استانداردهای مطلوب موفق وموید باشید. از خداوند متعال توفیقات جنابعالی را مسالت می نمایم.

سید ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)