۲۷ آبان ۱۳۹۶

پیام تسلیت حادثه مصیبت بار استان کرمانشاه

بسم الله الرحمن الرحیم


وقوع حادثه  تاسف انگیز زمین لرزه در غرب کشور  به ویژه استان کرمانشاه که  منجر به جان باختن و مصدومیت جمعی از هم میهنان عزیز ایران اسلامی شد موجب تاثر و اندوه فراوان گردید و یک بار دیگر ملت ایران داغدار جوانان و مردم از دست رفته خود شده است.

دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا نیز در کنار جامعه علمی کشور خود را شریک این مصیبت بزرگ دانسته و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به ملت بزرگ ایران   مصرانه از مسئولین ذیربط اعم از قوای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی خواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و بازماندان این حادثه تلخ است.

 از خداوند متعال طلب آمرزش برای از دست رفتگان و صبر جمیل برای بازماندگان و خانواده های داغدار آسیب دیده و همچنین دانشجویان غرب کشور این مرکز دانشگاهی مسئلت می نماییم.

 

روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا