۲۶ دی ۱۳۹۶

پیام تسلیت حادثه مصیبت بار استان کرمانشاه

بسم الله الرحمن الرحیم


وقوع حادثه  تاسف انگیز زمین لرزه در غرب کشور  به ویژه استان کرمانشاه که  منجر به جان باختن و مصدومیت جمعی از هم میهنان عزیز ایران اسلامی شد موجب تاثر و اندوه فراوان گردید و یک بار دیگر ملت ایران داغدار جوانان و مردم از دست رفته خود شده است.

دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا نیز در کنار جامعه علمی کشور خود را شریک این مصیبت بزرگ دانسته و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به ملت بزرگ ایران   مصرانه از مسئولین ذیربط اعم از قوای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی خواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و بازماندان این حادثه تلخ است.

 از خداوند متعال طلب آمرزش برای از دست رفتگان و صبر جمیل برای بازماندگان و خانواده های داغدار آسیب دیده و همچنین دانشجویان غرب کشور این مرکز دانشگاهی مسئلت می نماییم.

 

روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا