۲۶ دی ۱۳۹۶

تقویم آموزشی 97- 96

 

تاریخ پایان

تاریخ شروع

شرح

ردیف

چهارشنبه 11/11/1396

شنبه 1396/11/07

انتخاب واحد

1

شنبه 14/11/1396

شروع کلاس ها

2

سه شنبه 24/11/1396

دوشنبه 1396/11/23

ترمیم (حذف و اضافه)

3

دوشنبه 24/02/1397

یکشنبه 23/02/1397

حذف تک درس

4

چهارشنبه 16/03/1397

پایان کلاس ها

5

29/02/1397

تاریخ ارزشیابی

6

20/03/1397

دریافت کارت ورود به جلسه

7

09/04/1397

27/03/1397

امتحانات پایان نیمسال

8

15/04/1397

مهلت ارسال نمره به آموزش

9

13/04/1397

آخرین مهلت تحویل کاراموزی به استاد

10

11/04/1397 الی 21/04/1397

فاصله زمانی دفاع از پروژه کارشناسی

11