۲۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا با حضور استاندار محترم

دیدار ریاست دانشگاه و استاندار قزوین جناب آقای زاهدی در حاشیه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا پیرامون برنامه های دانشگاه و بازگشایی بلوار اصلی منتهی به دانشگاه فنی و مهندسی