۰۴ فروردین ۱۳۹۸

آیین معارفه سرپرست حراست دانشگاه فنی و مهندسی

با حضور دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، آقای کاظم زاده مشاور ریاست و مدیر حراست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، مراسم معارفه دکتر مهدی کشتکار به عنوان سرپرست حراست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار گردید.