۰۴ فروردین ۱۳۹۸

مراسم یادبود درگذشت آقای مهرداد طالبی دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی

به گزارش روابط عمومی، مراسم یادبود درگذشت آقای مهرداد طالبی دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی با حضور تعدادی از اعضاء هیئت علمی، مدیران، کارکنان و جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا ساعت 13 مورخه 16 اسفند 96 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.