۰۴ فروردین ۱۳۹۸

اولین استارت آپ دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در اولین استارت آپ دانشجویی:

وظیفه اصلی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا  کارآفرینی  است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اولین سمینار تخصصی استارت آپ دانشجویی طی 3 روز و با حضور اساتید خبره و بنام این زمینه و سرمایه گداران بخش خصوصی با استقبال بی نظیر دانشجویان در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در حال برگزاری است.

در نخستین روز این سمینار 3 روزه دکتر محمدحسینی ریاست دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از حضور چشمگیر دانشجویان در این سمینار، هدف اصلی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا را کارآفرینی برشمردند و بیان داشتند که تمام همت مجموعه ما رسیدن به این آرمان است.

در ادامه مراسم اولین کارگاه تخصصی توسط دکتر احسان منصوری عضو هیات علمی دانشگاه اراک و مدیر عامل شرکت دانش بنیان ساعه با عنوان بازاریابی و شناخت مشتریان برگزار گردید.

 

اجرای زنده موسیقی توسط دانشجویان و سخنرانی مهندس محسنی از دیگر برنامه های روز اول این سمینار بود.

برگزاری کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان خبره از برنامه های دومین روز این سمینار 3 روزه بود.

 

در سومین روز این سمینار، گروه های منتخب به ارائه استارت آپ های خود پرداخته و سعی کردند در رقابتی تنگاتنگ نظرات مثبت هیات داوران را جلب کنند.

.