۲۹ اسفند ۱۳۹۷

راهیان نور

به مناسبت اردوی سالانه راهیان نور دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا ، دکتر لشگری مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و جمعی از مسئولین دانشگاه سه شنبه 22 اسفند در بازدید از مناطق عملیاتی جنوب در شلمچه، از یادمان شهدای غواص عملیات کربلای 4 بازدید کردند.