۰۳ بهمن ۱۳۹۷

دیدار ریاست دانشگاه فنی و مهندسی با سرهنگ ملک محمدی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بوئین زهرا به مناسبت روز پاسدار

دیدار ریاست دانشگاه فنی و مهندسی با سرهنگ ملک محمدی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بوئین زهرا به مناسبت روز پاسدار