۰۳ بهمن ۱۳۹۷

انجام تست سریع تشخیص HIV در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

با همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، انجام تست سریع تشخیص HIV با استقبال چشمگیر دانشجویان در محوطه دانشگاه انجام پذیرفت.