۰۳ بهمن ۱۳۹۷

نشست آموزشی سلامت روان (شاد زیستن و کنترل خشم)

با همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، نشست آموزشی سلامت روان (شاد زیستن و کنترل خشم) با تدریس استاد محمد افشار در دانشگاه صورت پذیرفت.