۲۹ امرداد ۱۳۹۷

همایش روز نور

به همت انجمن های فیزیک مهندسی و علوم مهندسی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا همایش روز نور با سخنرانی دکتر کریمی پور و با استقبال جامعه دانشگاهی برگزار گردید.