۰۳ بهمن ۱۳۹۷

نشست معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه فنی ومهندسی بوئین زهرا با مدیر شهرک صنعتی اشتهارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در نشستی که در تاریخ 97/2/15 با حضور  دکتر سلمه صداقت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی  و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا و مهندس توحیدی مدیر شرکت شهرک صنعتی اشتهارد در محل دفتر مدیریت شرکت شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد بر گسترش همکاری ها تاکید شد.

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت، کارآموزی دانشجویان، پروژه های دانشجویی مرتبط با صنعت  و طرح های پژوهشی موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.