۳۰ تیر ۱۳۹۷

جشن هفته خوابگاه ها

به همت معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا مسابقات ورزشی با اهداء جوایز نفیس به مناسبت هفته خوابگاه ها با استقبال دانشجویان برگزار گردید.