۰۳ خرداد ۱۳۹۷

هفتمین نشست شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه 4 کشور

برگزاری هفتمین نشست شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه 4 کشور در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا