۱۹ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه خودشناسی و توسعه ی فردی و ایده پردازی روش مند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین دوره از سلسله دوره های مهارت افزایی توسعه فردی و کارآفرینی با برگزاری کارگاه "خودشناسی و توسعه ی فردی و ایده پردازی روش مند" به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا طی دو روز در تاریخ های 24 و 25 اردیبهشت با سخنرانی سرکار خانم دکتر مرتضوی، دکتر کاوه فرهادی و مهندس محمدمهدی برزگر و با استقبال چشمگیر جامعه دانشگاهی، مسئولین و اقشار مختلف مردم شهرستان بوئین زهرا اجرا گردید.