۰۵ خرداد ۱۳۹۸

دیدار ریاست دانشگاه فنی و مهندسی با رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بوئین زهرا به مناسبت هفته میراث فرهنگی

دیدار ریاست محترم دانشگاه فنی و مهندسی با رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بوئین زهرا به مناسبت هفته میراث فرهنگی