۰۵ خرداد ۱۳۹۸

دیدار معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه با مدیر شرکت شهرک صنعتی لیا

به گزارش روابط عمومی، روز سه شنبه 22 خرداد 1397 نشستی با حضور دکتر سلمه صداقت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و مدیران حوزه پژوهش دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا با دکتر اسکافی مدیر شرکت شهرک صنعتی لیا در محل دفتر مدیریت شرکت شهرک صنعتی لیا صورت پذیرفت. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت، کارآموزی دانشجویان، پروژه های دانشجویی مرتبط با صنعت و طرح های پژوهشی موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. در این نشست دکتر اسکافی برخی از مشکلات مربوط به شهرک صنعتی لیا که دانشگاه می تواند در حل آنها نقش داشته باشد را معرفی نمود. پس از برگزاری جلسه دکتر صداقت از دفتر کلینیک صنعت دانشگاه  واقع در شهرک صنعتی لیا بازدید کرد.