۲۷ بهمن ۱۳۹۷

معرفی دکتر افشین لشگری به عنوان کارمند بسیجی نخبه ادارات شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی، در جلسه این ماه بسیج کارمندی شهرستان بوئین زهرا  که به منطور کاهش مصرف انرژی در اداره برق شهرستان تشکیل گردیده بود، دکتر افشین لشگری، فرمانده پایگاه بسیج کارمندی شهید لشگری دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان کارمند بسیجی نخبه ادارات شهرستان اعلام و به استان معرفی گردید.

در ابتدای این جلسه کارشناسان اداره برق ضمن ارائه آمار مصرف انرژی در استان و کشور و مقایسه آن با سایر کشورها، راهکارهایی به منظور کاهش مصرف انرژی ارائه دادند و قرار شد که جهت اجرایی شدن این راهکارها به صورت متناوب به ادارات شهرستان مراجعه و از نزدیک شاهد اجرای این پیشنهادات باشند. در ادامه، فرماندهان پایگاه های ادارات مختلف به ارائه راهکارهای کاهش مصرف در اداره خود پرداختند.

در انتهای جلسه سروان لامعی مسئول بسیج کارمندی شهرستان ضمن تشکر از حسن اجرای جلسه توسط مدیریت اداره برق و قدردانی از حضور فرماندهان ادارت مختلف به لزوم کاهش مصرف انرزی تاکید کرده و بیان نمودند که کاهش مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.