۲۷ بهمن ۱۳۹۷

شروع کارآموزي نيمسال 963

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان 97 اخذ کرده اند می رساند گردش شروع کارآموزی از تاریخ 14 تیر در سامانه آموزشی، قسمت فرم های درخواست، فعال می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در یکی از جلسات توجیهی کارآموزی الزامی می باشد.
جلسه اول : 16 / 4 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس 311
جلسه اول : 17 / 4 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس 311
جلسه اول : 19 / 4 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس 311
جلسه اول : 20 / 4 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس 311