۰۵ خرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیر مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه از نمایشگاه الکامپ

بازدید سرکار خانم دکتر مرتضوی مدیر مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)