۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اتمام کارآموزی نیمسال تابستان 97

قابل توجه دانشجویان کارآموزی نیمسال تابستان 97

به اطلاع دانشجویان کارآموزی نیمسال تابستان 97 می رساند، مهلت درخواست اتمام کارآموزی و ثبت نمرات کارآموزی تا تاریخ 97/06/15 تمدید شد. خواهشمند است دانشجویان گرامی حداکثر تا تاریخ فوق مدارک خود را به واحد ارتباط با صنعت تحویل نمایند. لازم به ذکر است با توجه به تاریخ انتخاب واحد نیمسال جدید به درخواست های بعد از تاریخ 97/06/15 ترتیب اثرداده نخواهد شد و درخواست اتمام بسته خواهد شد.