۲۷ بهمن ۱۳۹۷

امضاء قرارداد برگزاری دوره های آموزش مجازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه ای که با حضور دکتر بابک محمدحسینی ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا و مهندسی باقر جلوخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تشکیل شد قرارداد برگزاری دوره های آموزش مجازی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین توسط دانشگاه فنی و مهندسی امضاء گردید.