۲۷ بهمن ۱۳۹۷

حضور دکتر افشین لشگری فرمانده بسیج کارمندی دانشگاه در کارگاه آموزشی فرماندهان بسیج ادارات استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر افشین لشگری فرمانده بسیج کارمندی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در کارگاه یک روزه آموزشی فرماندهان محترم پایگاه های مقاوت بسیج ادارات استان قزوین که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان تشکیل شده بود شرکت کردند.