۲۸ تیر ۱۳۹۸

اطلاعيه پرداخت شهريه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دوره های دوم (شبانه) و روزانه


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، جهت جلوگیری از بروز مشکلات در فرآیند انتخاب واحد نیمسال 971 حداکثر تا روز یکشنبه 4 شهریور ماه نسبت به تسویه بدهی قبلی و شهریه ثابت (شبانه) خود اقدام نمایند.

مدیریت امور مالی