۲۸ تیر ۱۳۹۸

شروع کارآموزی نیمسال اول 98-97

شروع کارآموزی نیمسال اول 98-97

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال اول 98-97 اخذ کرده اند می رساند گردش شروع کارآموزی از تاریخ 17 شهریور در سامانه آموزشی، قسمت فرم های درخواست، فعال می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در یکی از جلسات توجیهی کارآموزی الزامی می باشد. عدم حضور در جلسه به منزله غیبت تلقی خواهد شد.
جلسه اول : 19 / 6 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 411
جلسه دوم : 20 / 6 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 411
جلسه سوم : 21 / 6 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 411
جلسه چهارم : 24 / 6 / 97 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 411