۱۶ خرداد ۱۳۹۹

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان از کتاب پس از پنجاه سال پژوهش تازه پیرامون قیام حسین (ع) در تاریخ 13 آبان 1397 به سه نفر برتر در آزمون کتبی و سه نفری که بهترین خلاصه از کتاب را ارائه دهند جوایز نقدی داده می شد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی  تا  تاریخ 15 مهرماه 1397 به مدیریت فرهنگی واقع در ساختمان شهید آوینی مراجعه فرمائید.