۰۵ خرداد ۱۳۹۸

نشست شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشور در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مشاور محترم وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

آماده ام تا با استفاده از تمامی ابزارها، اصلاح ساختار روابط عمومی ها که کاری ماندگار است را انجام دهم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا یازدهمین نشست شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همت دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه برای اولین بار در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

در این نشست یک روزه که به میزبانی روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا و با حضور دکتر علیرضا عبداللهی نژاد  مشاور محترم وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران روابط  عمومی دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی و فناوری برگزار گردید، اعضاء ضمن تاکید بر ارتقاء علمی و تخصصی روابط عمومی های دانشگاههای وزارت علوم ، دستیابی به دستاوردهای بیشتر در حوزه روابط عمومی به جهت ایجاد تعامل دو سویه بین دانشگاهها و مخاطبان و افزایش نقش تاثیرگزاری رسانه بر مخاطب در راستای توسعه و پیشبرد اهداف عالی وزارت علوم و در رأس آن مقام محترم وزارت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دکتر عبداللهی نژاد مهمان ویژه این برنامه ضمن تاکید بر اصلاع ساختار روابط عمومی ها در دانشگاهها و ساختار وزارت افزودند: افزایش اقتدار همکاران روابط عمومی، نیروی مضاعف ریاست دانشگاه در پیشبرد اهداف عالی دانشگاه می باشد.

ایشان در ادامه افزودند: وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری خوشبختانه با نگاهی وسیع به موضوع و اهمیت جایگاه روابط عمومی ها ، قول مساعدت در راستای تعامل و افزایش اختیارات روابط عمومی ها در دانشگاه ها در جلسه با حضور مسئولین عالی هیات دولت و پیگیری های لازم را دادند.

در پایان دکتر افشین لشگری مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا ضمن تقدیر از حضور همکاران روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 وزارت علوم در این دانشگاه گفت: امیدواریم همکاران روابط عمومی ضمن پیگیری های لازم در راستای پیشبرد اهداف متعالی آموزش عالی در کشور، قدمی کوچک در این خصوص برداشته باشیم.

 

برای مشاهده خبر پخش شده از اخبار استانی صدا و سیمای قزوین اینجا کلیک کنید.