۲۷ امرداد ۱۳۹۸

آیین تودیع و معارفه مدیریت امور پژوهشی و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، در مراسمی با حضور دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه، آیین تودیع و معارفه مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات دکتر سعید فراهانی سرپرست سابق، سرکار خانم دکتر سارا حشمتیان به عنوان مدیریت جدید امور پژوهشی و فناوری معرفی شدند.