۲۷ امرداد ۱۳۹۸

آیین تودیع مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، در مراسمی با حضور دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه، آیین تودیع مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم از زحمات دکتر مهدی داودی سرپرست فناوری اطلاعات تقدیر شد.