۱۷ امرداد ۱۳۹۹

دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه

به گزارش روابط عمومی، اولین دوره یک روزه آموزشی امداد و کمک های اولیه به همت کارگروه ایمنی، سلامت و محیط زیست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 3 / 7 / 97 برای پرسنل این مرکز برگزار شد.